Protecs Basic

Protecs Basis

Protecs is webbased en sluit aan bij de producten van marktleiders zoals Microsoft en Adobe Systems, zodat met Protecs wordt voldaan aan de gebruikelijke standaarden die door onze klanten worden gevraagd.


Lees meer

Protecs Modules

Protecs Modules

De Protecs basismodule waarin het beheer van veiligheidsvoorzieningen inclusief inspecties wordt geregistreerd is eenvoudig uit te breiden met diverse modules.


Lees meer

Protecs Cloud

Veiliger in de Cloud

Protecs beschikt over een gelaagde configuratie (multi tier), waarbij behalve een browser in de client er sprake is van de nodige functionaliteit rond de metadata en de database van de server in de cloud.


Lees meer


Wie zijn wij

Lance is een bedrijf dat softwareapplicaties ontwikkelt op het terrein van het beheer van veiligheid en meer in het bijzonder van functionele veiligheid in de procesindustrie. Lance is met haar activiteiten gestart in 1990 en is sindsdien zowel binnen als buiten Nederland met veel succes actief in de procesindustrie.

Met haar producten en diensten komt Lance tegemoet aan de wens van ondernemingen, die hun procesinstallaties veilig willen beheren. De doelstelling van deze bedrijven is om risico’s op schade aan de gezondheid van haar werknemers te vermijden, maar ook om risico’s op ernstige milieu- en financiële schades te beteugelen en deze daardoor tot aanvaardbare proporties terug te brengen.


Missie

Lance ICT Group wil bedrijven in staat stellen de risico’s in hun bedrijfsprocessen zichtbaar en beheersbaar te maken met tot doel het risico op schade op het gebied van gezondheid, milieu en/of financiën maximaal te reduceren.

Visie

Omdat het technisch mogelijk is komen er steeds meer slimme technische voorzieningen, waardoor deze voorzieningen ons van nog meer informatie kunnen voorzien waardoor het voorspelbaar wordt wanneer een voorziening, nog voordat deze faalt, moet worden hersteld of vervangen.

Chemische veiligheid

Chemische veiligheid word behaald door alle activiteiten rondom chemische stoffen dusdanig te verrichten dat de veiligheid van gezondheid en milieu worden gewaarborgd. Het omvat alle chemische stoffen, natuurlijk en vervaardigd en het volledige scala aan blootstelling situaties in de natuurlijke vorm, het winnen, het verwerken, het transporteren, gebruik en afvoer van de gevaarlijke stoffen.

Machineveiligheid

Waarborgen die worden toegepast op zowel de machines en de operatoren die met de machines werken. Voorbeelden zijn: begrenzingen dat een motor stopt zodra iemand te dichtbij komt, voorzieningen die bewegende delen afdekken, de veiligheidsbril en beschermende kleding.

Veiligheid gezondheidzorg

Het (nagenoeg) ontbreken van risico’s voor een patiënt om lichamelijke en/of psychische schade op te lopen als gevolg van het niet volgens de professionele standaard handelen van zorgverleners en/of door een tekortkoming van het zorgsysteem (conform definitie NTA 8009:2007 en Onderzoeksprogramma Patiëntveiligheid in Nederland, 2005 – 2009).

Transportveiligheid

Transportveiligheid houdt zich bezig met de bescherming van mensenlevens en eigendommen door middel van regelgeving, management en technologie-ontwikkeling van alle vormen van vervoer.

Nucleaire veiligheid

Nucleaire veiligheid en beveiliging betreft alle genomen acties om nucleaire en stralingsongevallen te beperken of de gevolgen hiervan te beperken. Het betreft kerncentrales evenals alle andere nucleaire installaties, het vervoer van nucleair materiaal, het gebruik of opslag van nucleair materiaal, energie centrales en militaire toepassingen.

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is een term om de veiligheid of onveiligheid van voedsel aan te geven. Voedsel kan besmet zijn met ziekteverwekkers, schadelijke stoffen of productvreemde materialen.

laatste nieuws

Kan Tianjin deze bladzijde omslaan?

Kan Tianjin deze bladzijde omslaan?

18 augustus 2015

Bovenstaande afbeelding roept onmiddellijk associaties op met het ongeluk in Tianjin.

Read more...
Kraanongeluk in Alphen aan den Rijn

Kraanongeluk in Alphen aan den Rijn

04 augustus 2015

Iedereen die getuige was van dit ongeluk is zich doodgeschrokken. Een drama dat je de adem beneemt. Hoe is zoiets nou mogelijk?

  Read more...

Klanten - Onze partners

Onze klanten en prospects komen uit allerlei sectoren van de chemische en pharmaceutische industrie. Wat ze gemeenschappelijk hebben is de behoefte aan het kennen van de risico's die samenhangen met het winnen, transporteren, opslaan en het verwerken van gevaarlijke stoffen, maar ook de risico's die samenhangen met het gebruik van machines.

Wij zijn trots op onze partners en klanten.