Kraanongeluk in Alphen aan den Rijn

04 augustus 2015

Iedereen die getuige was van dit ongeluk is zich doodgeschrokken. Een drama dat je de adem beneemt. Hoe is zoiets nou mogelijk?

Wat is er te zien? Drie pontons, op twee pontons staat één mobiele kraan. Op de derde staat het brugdeel dat verplaatst moet worden in de iets verderop liggende Julianabrug. Het ziet er voor de talrijke toeschouwers allemaal technisch goed voorbereid uit. Wat kan er mis gaan?

Onmiddellijk bij de start van het eigenlijke werk, ontstaat onbalans in het takelwerk en ontwikkelt zich een kettingreactie, waarbij geen enkele menselijke controle nog te pas kan komen. Nabijgelegen gebouwen worden verpletterd onder het brugdeel en beide gieken. In enkele seconden is er van de geordende opstelling van zojuist niets meer te bekennen.

Zijn de nodige voorzorgsmaatregelen genomen? Gezien het rampzalige resultaat is het mogelijke antwoord op die vraag niet voldoende dan in ieder geval niet voldoende. Vaak zijn de oorzaken van zo’n ongevallen complex, een mix van toevalligheden, waar men niet op bedacht was. Het is daarom dat bij risicovolle bedrijven, die bijvoorbeeld over gevaarlijke stoffen beschikken zeer veel aandacht wordt besteed aan risico analyses, waarbij allerlei scenario’s de revue passeren, die kunnen leiden tot ernstige risico’s op ongevallen. Vervolgens worden de bijbehorende voorzorgsmaatregelen genomen en voortdurend op hun adequaatheid getoetst.

In hoeverre soortgelijke eisen aan dit soort bedrijven moeten worden opgelegd, moet elders worden bepaald. Als soortgelijke voorzorgsmaatregelen ook in Alphen aan de Rijn zijn genomen, dan betreft het een ramp, die kennelijk geen oorzaak kent. Vermoedelijk zal de Raad voor de Veiligheid niet gauw met een dergelijke verklaring genoegen nemen.