Compliance

Compliance betekent in deze context: U gedraagt zich als bedrijf volgens de aan u opgelegde wet- en regelgeving. Maar blijft u nu ook compliant als er ondertussen iets verandert? Wat zou de oorzaak kunnen zijn, dat u er niet meer aan voldoet?

Uiteraard kunnen wet- en regelgeving veranderen, maar als dat even buiten beschouwing laten, dan kan er natuurlijk veel in uw bedrijf veranderen, nieuwe oplossingen voor nieuwe, maar ook voor bestaande risicoreducties. En zeker als er sprake is van innovaties, die kunnen leiden tot meer efficiency, meer veiligheid en mogelijk meer kostenbesparingen. De enige zekerheid die u hieruit kunt concluderen, is het feit dat u in al die veranderde situaties compliant moet blijven.

 

De audit en de inspectie vertegenwoordigen het maatschappelijk belang van compliance. Maar sinds Seveso III is ook de burger iemand die bij het informatieproces wordt ingeschakeld. Zijn of haar rol is een andere dan voornoemde instanties hebben, maar evengoed van belang. Deze informatie zal dan ook toegesneden moeten zijn op zijn behoefte aan informatie als men zich in de onmiddellijke invloedssfeer van het betreffende bedrijf of bedrijven bevindt. Protecs is audit- en inspectieproof, maar bevat ook de mogelijkheid om voor deze doelgroep compliance-informatie beschikbaar te stellen. Protecs is voor deze continue ondersteuning de juiste keuze.