Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid

Bij het ontwerpen van een beveiliging is het belangrijkste uitgangspunt: Is de betreffende beveiliging voldoende betrouwbaar?.

In het laatste decennium is vooral in de procesindustrie een methodiek ontwikkeld voor de toepassing van instrumentele beveiligingen die inmiddels wereldwijd wordt toegepast en waaraan wordt getoetst of beveiligingen adequaat zijn. Deze methodiek is vastgelegd in NEN-EN-IEC 61508, de NEN-EN-IEC 61511 (specifiek voor de procesindustrie) en NEN-EN-IEC 62061 (specifiek voor machinebeveiligingen). Per 31 december 2005 is de EN-IEC 62061 geharmoniseerd onder de machinerichtlijn. Onze Protecs applicatie is mede op basis daarvan ontworpen.