Displaying items by tag: Seveso III

31 juli 2015

Het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) is de Nederlandse vertaling van de Europese richtlijnen “Seveso III”. Vanaf 1 juni 2015 is deze van kracht met een aantal veranderingen vergeleken met de vorige.

Published in Chemische veiligheid
25 juni 2015

Seveso III is regelgeving van de Europese Unie ten behoeve van de 28 lidstaten. Zij dient ter verbetering van de veiligheid van sites waar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Published in Chemische veiligheid