Chemische veiligheid

Seveso III

Seveso III

Seveso III is regelgeving van de Europese Unie ten behoeve van de 28 lidstaten. Zij dient ter verbetering van de veiligheid van sites waar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Read more...
BRZO

BRZO

Het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) is de Nederlandse vertaling van de Europese richtlijnen “Seveso III”. Vanaf 1 juni 2015 is deze van kracht met een aantal veranderingen vergeleken met de vorige.

Read more...