Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling

Lance ICT Group besteedt veel aandacht aan onderzoek en ontwikkeling, in het bijzonder aan innovatie als een hoogtepunt van zorg. Met Protecs richt Lance ICT Group zich voornamelijk op de chemische veiligheid in het kader van het bezit van gevaarlijke stoffen en op machineveiligheid.

Ontwikkelingen in microchips gaan zo snel dat het idee van het internet der dingen steeds concreter wordt. “Internet of Things” betekent dat communicatie tussen instrumentele systemen, hightech sensoren, en sociale media enorme hoeveelheden van verzamelingen van gegevens creëert. Gegevens leveren nieuw inzicht in de hierin onverwachte verborgen patronen. Data kunnen in combinatie tot de oorzakelijke verbanden leiden, waarin voorspellende krachten zichtbaar worden die vervolgens op basis daarvan besluitvorming kan ondersteunen. De ruwe waarde van “big data” is verstopt, maar kan door slimme analyses tot conclusies leiden die in elk domein van onze maatschappij kan worden toegepast. Hiervoor zijn doorbraken in geavanceerde ICT-wetenschap en technologie nodig met inbegrip van machine leren, datadelving, visualisatie, semantiek, databases, software engineering, en gegevensbescherming.

Sinds de smartphone in onze informatieketen is opgenomen, blijkt eens te meer dat veiligheid en veilig gebruik nodig zijn. Moderne auto’s bijvoorbeeld zijn uitgerust met elektronica, waarmee de auto via het internet communiceert met de dealer en de eigenaar. Daardoor is het in principe mogelijk om op afstand kennis te nemen van diverse elektronische instellingen en deze eventueel aan te passen. Hierdoor kunnen bepaalde voorzieningen aan- of uitgezet worden. Dat is mogelijk met iedere smartphone, tablet of pc die met het Internet kan worden verbonden. Omdat ongeautoriseerde inbraak en manipulatie onder sommige omstandigheden kan voorkomen, zijn dit soort voorzieningen in zo’n geval bijzonder onveilig.

Daarom zijn zowel veiligheid als privacy en transparantie belangrijke voorwaarden voor gebruikers om betrouwbaar informatie op het internet te delen.

Lance ICT Group viert dit jaar haar 25-jarig bestaan en is daarvan meer dan 20 jaar werkzaam op het gebied van functionele veiligheid, tot nu toe gericht op de chemische- en machine veiligheid. Daarbij speelt de analyse van gegevens een belangrijke rol die veiligheidslussen, bestaande uit sensoren, logic en actuatoren ons kunnen bieden. Veiligheidsvoorzieningen bestaan vaak uit dergelijke veiligheidslussen. Met Protecs worden deze veiligheidsvoorzieningen beheerd en levert de gebruiker de noodzakelijke informatie over de huidige veiligheid van het systeem.

Een van de eerste onderzoeksprojecten onder "onderzoek en ontwikkeling" was de opdracht om een "Reliabel Data Collection System" (RDCS-systeem) te ontwikkelen. De opdrachtgevers maakten deel uit van de Europese Organisatie voor testen en certificatie (EOTC), met inbegrip van de ITC in Den Haag. Na acceptatie van het systeem bleek het verkrijgen van faaldata van fabrieken een bottleneck te zijn. Het beschikbaar stellen van faaldata van dergelijke instrumentele systemen bleek niet in voldoende mate mogelijk vanwege onzekerheid over het veilig gebruik ervan. Het enige alternatief dat overbleef was om zich nu te wenden tot de leveranciers van deze instrumentele systemen om die faalgegevens van hen te krijgen.

Lance ICT Group werkt vandaag de dag samen met de Technische Universiteit Eindhoven in het valorisatie project van THECS Healthcare van COMMIT. Het doel van dit project is om in de samenwerking en bundeling van kennis en ervaring oplossingen te vinden voor de verschillende problemen. Vooral als het gaat om zaken die verband houden met de mate van betrouwbaarheid van de gegevens die via Internet, sensoren, logica, en uitvoerende inrichtingen voor gebruikers beschikbaar komen. Het voorbeeld van het falen van het nationale Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) leert ons dat de veiligheid in al haar facetten noodzakelijk is om deze high-tech sensoren succesvol te kunnen toepassen. De technische kant van dit project richt zich ook op het gebruik van Web API's (Application Programming Interface) en containertechniek dat een veiliger gebruik van deze technieken bevordert.