Protecs modules

Contact Info

  • Surinamestraat 24NL-2585 GJ The Hague
  • +31 (0)70 22 100 13
  • office@lanceict.com

Protecs Modules

De Protecs basismodule waarin het beheer veiligheidsvoorzieningen inclusief inspecties wordt geregistreerd is eenvoudig uit te breiden met diverse modules.


Protecs Projecten

De module Projecten wordt toegepast als meerdere gebruikers tegelijkertijd met het wijzigen van beveiligingsvoorzieningen bezig zijn. Er wordt dan een relevante selectie gemaakt van de aan te passen beveiligingen. Deze komt als het ware in een aparte omgeving, zodat het normale beheer gewoon door kan gaan. Is het project gereed, dan kan na autorisatie de status van de betreffende selectie van beveiligingsvoorzieningen met een druk op de knop worden omgezet in definitief ontwerp. Protecs zal dan automatisch een update doen van de bestaande inspectieplanning.

De projectmodule zorgt voor de overgang van een bestaande dataset van veiligheidsvoorzieningen, in welk formaat dan ook, naar de Protecs SQL Server Database. Lance ICT Group voert de data-analyse uit en zorgt ook voor een vlekkeloze conversie.

De projectmodule is een uitstekend hulpmiddel om de HAZOP en risicoanalyses te ondersteunen.


Protecs Machinerichtlijn - SIL

Binnen de meeste chemische bedrijven komen zowel beveiligingsvoorzieningen voor gebaseerd op het voorkomen van Loss of Containment als op het voorkomen van schade als gevolg van machines. Ook in zo’n combinatie is het nodig veiligheidsniveaus (safety integrity levels = SIL) vast te stellen. Omdat in dit geval tegelijkertijd twee IEC richtlijnen van toepassing zijn (IEC61511 of IEC61508 en IEC62061) is hiervoor een harmonisatieregeling vastgesteld. Met deze module kunt u voor beide één regeling gebruiken, die in Protecs is opgenomen.


Protecs Audittrail

Met deze module wordt de historie van wijzigingen van veiligheidsvoorzieningen en van de inspectiepraktijk op gebruikersniveau vastgelegd. Hierdoor is het altijd mogelijk een reconstructie te maken van mogelijke oorzaken van incidenten. Het is van belang om zulke gebeurtenissen te kunnen evalueren en op basis daarvan verbeter trajecten te ontwikkelen.


Protecs overbruggen

De geplande inspectiepraktijk van veiligheidsvoorzieningen kan worden doorkruist door geplande reparatie, kalibratie en onderhoud aan beveiligingsvoorzieningen. Als dit tijdens het in bedrijf zijn van een installatie moet gebeuren, ontstaat bij het tijdelijk buiten bedrijf stellen van beveiligingsvoorzieningen de noodzaak extra maatregelen te treffen. Het vereiste beveiligingsniveau moet immers intact blijven De module overbreuggen zorgt daarmee voor een gebordgde functionele veiligheid ook als een of meer beveiligingsvoorzieningen tijdelijk hun taak niet kunnen vervullen.


Protecs macros

Protecs is voorzien van een geavanceerd selectiesysteem. De gebruiker kan eenvoudig met de selectie functionaliteit van Protecs elke gewenste dwarsdoorsnede in de dataset maken. Met de Macro module wordt het eenvoudig om vaak gebruikte selecties onder een naam in een Macro te bewaren. Elke keer wanneer de selectie nodig is, is het resultaat met een druk op de (naam)knop beschikbaar.


Protecs training en instructie

“To the point” zijn onze instructies en is onze training. Aangezien Protecs een intuïtieve interface heeft, kunnen we ons beperken tot hoofdzaken. Daarvoor staan online in Protecs instructie sheets en instructie video’s onder de knop ter beschikking.

Tijdens kantooruren staat bovendien een helpdesk paraat. Met behulp van een Skype-verbinding kan bovendien één op één toelichting worden gegeven en eventueel het scherm worden overgenomen. De ervaring leert dat trainingen op locatie zelden nodig zijn. Vor het geval u er toch gebruik van wilt maken zijn ze uiteraard wel beschikbaar.